เวิลด์ 26 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 420
หมู่บ้านทั้งหมด: 9.048 (21.54 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 8.468
หมู่บ้านคนเถื่อน: 580
หมู่บ้านโบนัส: 461
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 218 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 14
ข้อความที่ถูกส่ง: 25.202 (60.00 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 4.746 (11.30 ต่อผู้เล่น)
การเคลื่อนกองกำลัง: 1.809 (4.31 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 1.202 (2.86 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 28
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 297
คะแนนทั้งหมด: 74.012.675 (176.221 ต่อผู้เล่น, 8.180 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 1.208.783.977
 • 1.250.808.760
 • 1.623.648.142
กองกำลังทั้งหมด:
 • 12,558 ล้าน
 • 12,163 ล้าน
 • 15,054 ล้าน
 • 9,061 ล้าน
 • 1,740 ล้าน
 • 6,949 ล้าน
 • 443.575
 • 2,359 ล้าน
 • 1,000 ล้าน
 • 954.099
 • 856
 • 1.873
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 29900
 • 28959
 • 35842
 • 21573
 • 4142
 • 16544
 • 1056
 • 5616
 • 2382
 • 2272
 • 2
 • 4
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 1388
 • 1344
 • 1664
 • 1001
 • 192
 • 768
 • 49
 • 261
 • 111
 • 105
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: TW 100
เผ่าใหม่ล่าสุด: 123456

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 20:57