เวิลด์ 26 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 771
หมู่บ้านทั้งหมด: 8.150 (10.57 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 8.047
หมู่บ้านคนเถื่อน: 103
หมู่บ้านโบนัส: 419
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 166 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 29
ข้อความที่ถูกส่ง: 38.352 (49.74 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 5.566 (7.22 ต่อผู้เล่น)
การเคลื่อนกองกำลัง: 1.671 (2.17 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 1.661 (2.15 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 61
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 477
คะแนนทั้งหมด: 59.985.419 (77.802 ต่อผู้เล่น, 7.360 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 1.026.546.402
 • 1.153.774.814
 • 1.086.123.608
กองกำลังทั้งหมด:
 • 13,861 ล้าน
 • 12,800 ล้าน
 • 9,807 ล้าน
 • 9,039 ล้าน
 • 1,787 ล้าน
 • 4,556 ล้าน
 • 308.598
 • 2,698 ล้าน
 • 685.305
 • 704.045
 • 1.224
 • 2.445
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 17978
 • 16602
 • 12720
 • 11724
 • 2318
 • 5909
 • 400
 • 3500
 • 889
 • 913
 • 2
 • 3
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 1701
 • 1571
 • 1203
 • 1109
 • 219
 • 559
 • 38
 • 331
 • 84
 • 86
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: Kick
เผ่าใหม่ล่าสุด: Out

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 12:02