หอเกียรติยศ - เวิลด์ 26

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ อันดับที่หนึ่ง 500 หมู่บ้าน
nakrit
วันที่ 15.05.2017 เวลา 12:24

เป็นเจ้าของ อันดับที่หนึ่ง 250 หมู่บ้าน
nakrit
วันที่ 15.03.2017 เวลา 00:40

เป็นเจ้าของ อันดับที่หนึ่ง 100 หมู่บ้าน
nahnah
วันที่ 06.02.2017 เวลา 17:17

เป็นเจ้าของ อันดับที่หนึ่ง 2 หมู่บ้าน
Asawa
วันที่ 20.12.2016 เวลา 07:46

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
nakrit
วันที่ 24.05.2017 เวลา 04:37

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
nakrit
วันที่ 24.02.2017 เวลา 00:34

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
Husbii
วันที่ 23.12.2016 เวลา 09:42

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 100.000.000
nahnah
วันที่ 26.06.2017 เวลา 09:55

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
nahnah
วันที่ 21.04.2017 เวลา 00:03

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
nakrit
วันที่ 23.02.2017 เวลา 21:35

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Asawa
วันที่ 25.12.2016 เวลา 09:07

รางวัลประจำวันจาก 2017-08-17

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
chaigt

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
YAMATO

ผู้สนับสนุนประจำวัน
chaigt

นักปล้นสะดมประจำวัน
chain555

นักปล้นสะดมประจำวัน
damrong-t

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
mightyxmark2