หอเกียรติยศ - เวิลด์ 26

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ อันดับที่หนึ่ง 250 หมู่บ้าน
nakrit
วันที่ 15.03. เวลา 00:40

เป็นเจ้าของ อันดับที่หนึ่ง 100 หมู่บ้าน
nahnah
วันที่ 06.02. เวลา 17:17

เป็นเจ้าของ อันดับที่หนึ่ง 2 หมู่บ้าน
Asawa
วันที่ 20.12. เวลา 07:46

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
nakrit
วันที่ 24.02. เวลา 00:34

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
Husbii
วันที่ 23.12. เวลา 09:42

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
nakrit
วันที่ 23.02. เวลา 21:35

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Asawa
วันที่ 25.12. เวลา 09:07

รางวัลประจำวันจาก 2017-03-24

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
Asawa

ผู้สนับสนุนประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
Athens