หอเกียรติยศ - เวิลด์ 26

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ อันดับที่หนึ่ง 100 หมู่บ้าน
nahnah
วันที่ 06.02. เวลา 17:17

เป็นเจ้าของ อันดับที่หนึ่ง 2 หมู่บ้าน
Asawa
วันที่ 20.12. เวลา 07:46

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
Husbii
วันที่ 23.12. เวลา 09:42

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Asawa
วันที่ 25.12. เวลา 09:07

รางวัลประจำวันจาก 2017-02-21

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

ผู้สนับสนุนประจำวัน
ITNET2

นักปล้นสะดมประจำวัน
yutb

นักปล้นสะดมประจำวัน
+Michael+